Grupa

Lepojamies ar mūsu piederību AmberStone Group, AS. Tā ir 2013. gadā dibināta holdingkompānija, kura pārvalda savas meitas un asociētās sabiedrības Latvijas tautsaimniecībai būtiskās nozarēs kā lauksaimniecība, kuģniecība, atjaunojamā enerģētika, medicīna, viesmīlība un tagad arī kokapstrāde. AmberStone Group veic ieguldījumus, kas, pirmkārt, rada vērtību akcionāriem, otrkārt, kas ir konkurētspējīgi ilgtermiņā un, visbeidzot, kas sniedz gandarījumu par ieguldījumu valsts konkurētspējas attīstībā. Tās galvenais ilgtermiņa finanšu mērķis ir visa holdinga vērtības pieaugums, kā arī savu meitas un asociēto sabiedrību darbības ilgtspējas un stabilitātes nodrošināšana. Galvenais arguments ieguldījumu izvēlei ir spēcīgu profesionāļu komanda un potenciāls stāties pretī tirgus izaicinājumiem. Tikai tad, kad AmberStone Group ir pārliecinājies par uzņēmuma komandas varēšanu, grupa ir gatava veikt savus ieguldījumus. Bet ar to viss nebeidzas – grupa enerģiski iesaistās savu uzņēmumu pārvaldē, kā arī stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Jo, tikai apvienojot spēkus, var sasniegt lielisku rezultātu.