Bērzs ir viena no vadošajām koku sugām Latvijas mežaudzēs, aizņemot aptuveni 29% no Latvijas kopējās mežu platības.