Apaļkoku iepirkšana

Iepērkam bērza un  melnalkšņa  apaļkokus. Tilpuma un diametru grupas uzmērīšana:
Finierkluču diametru grupas tiek noteiktas pēc uzmērītā finierkluča gala diametra zem mizas ar TIMBETER fotoapstrādes tehnoloģijas palīdzību saskaņā ar LVS 82:2003.

Izņēmuma gadījumos uzmērīšana var tikt veikta ar fotoapstrādes tehnoloģijas VMF MI 07.17.

Garumi:

Apmaksājamais garums:

  • 2,70 m ( piegādājamais garums 2,80m);
  • 3,00 m (piegādājamais garums 3,10 m );
  • 3,3m(piegādājamais garums 3,40 m )

Apaļkoku uzmērīšanas laiks: katru darba dienu no plkst 08:00 līdz 17:00

Apaļkoku pieņemšanas  laiks: ik dienu visu diennakti

CENAS NO 23.04.2024

AR 01.02 PĀRTRAUCAM TARAS IEPIRKŠANU