Ražošana

Ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules dabu un vidi ietekmē dažādi faktori. Būtisku piesārņojumu dabai rada lielie ražošanas uzņēmumi, nopludinot gaisā, zemes dzīlēs un ūdens ekosistēmā dažādas kaitīgas ķīmiskās vielas un ne tikai.

Mums rūp apkārtējā vide un daba, tādēļ pievēršam nopietnu uzmanību savas darbības ekonomiskajiem, vides un sociālajiem aspektiem. Mēs esam jauna, moderna un videi draudzīga ražotne. Mūsu tehnoloģiskajos procesos nerodas vai ir minimāli nelietderīgi atlikumi. Apkurei izmantojam ražošanas procesā radušos koksnes atlikumus, pēc kurināšanas dūmgāzes tiek divkārši attīrītas, apgaismojumam izmantojam tikai LED gaismekļus un ražošanas telpās nodrošinām dabīgās gaismas apgaismojumu.

Mūsu kopējā ražošanai atvēlētā teritorijas platība iekļaujas 14 hektāros, bet ražošanas procesi notiek aptuveni 4000 m2 lielās telpās. Nākotnē, attīstot jaunus projektus un ieviešot jaunākās tehnoloģijas, ražošanas telpu platība tiks būtiski palielināta.